- Před naším domem na chodníku je opuštěné mládě dravce, asi poštolky. Mám ho někam donést? Vypadá zdravě, ale ještě asi neumí létat.

Mladé poštolky vyletují z hnízda a může se snadno stát, že nalezneme ptáčata posedávat po zemi či na přízemních okenních římsách, odkud ještě nedovedou vzlétnout. Nejlepším řešením je ponechat ptáče na místě, rodiče je po hlase najdou a dokrmí i mimo hnízdo. Hrozí-li mláděti nebezpečí (například zůstane-li sedět na rušné ulici), lze jej přenést na vyvýšené místo (balkón, parapet v patře, střechu apod.) co nejblíže místu nálezu, aby si mládě mohlo svým křikem přivolat rodiče. Při přenášení je dobré umístit ptáka ve tmě, méně se pak plaší.