Oslava u Skalického platanu

Strom, který znáte z regionální ankety na Znojemsku v roce 2010 i celostátního finále Stromu roku 2011, přišly v pátek 11. 11. 2011 pozdravit desítky příznivců. Zážitek z pohledu na monumentální strom, který asi nemá v naší republice mnoho konkurentů, jen tak něco nepřekoná - přesto je kolem nás jistě mnoho stromů, které také zaslouží naši pozornost. Do 15. listopadu máte letos poslední možnost přihlásit svého oblíbence do regionální ankety Strom Znojemska 2011.

 

setkání u platanu

 

V zámeckém parku ve Skalici se sešli zástupci obce, děti a učitelé místní základní školy a organizátoři regionální ankety Strom Znojemska s dalšími příznivci zdejšího živoucího unikátu – obrovského Skalického platanu. Kromě místních občanů a babiček a dědečků z domova důchodců sídlícího přímo v areálu, přišli také obdivovatelé stromu z okolních obcí i vzdálenějších míst, pozvání přijal i starosta Miroslavi.

 

před platan byla umístěna plaketa, pan starosta si odnesl zasklený certifikátpřed platan byla umístěna plaketa, pan starosta si odnesl zasklený certifikát

Děti krásně zazpívaly i zarecitovalyDěti krásně zazpívaly i zarecitovaly

 

Před platan byla umístěna plaketa za třetí místo v  anketě Strom roku 2011, které v celostátním klání vybojoval počtem 5 818 hlasů. Děti s pedagogy oživili setkání krásně zazpívanými písničkami a přednesenými básničkami – jedna byla dokonce napsána přímo pro oslavence. V závěru setkání se všichni chytli za ruce a vytvořili dva velké kruhy kolem kmene stromu – nejprve děti, kolem nich dospělí – a symbolicky popřáli platanu mnoho dalších let zdravého růstu.

 

Kruhy z dětí i dospělých kolem stromu

Související články:

Strom Znojemska 2011

Rekord v sázení stromů v České republice

Oslava umístění Skalického platanu sázením jabloní