Na vytváření koncepce přírodní zahrady DDM se můžete podílet i vy

V tomto školním roce vznikl v Domě dětí a mládeže ve Znojmě za podpory Ekoporadny při Správě Národního parku Podyjí záměr upravit postupně areál kolem budov do podoby příjemné přírodní zahrady.

Změny probíhají postupně, důvodem jsou nejen finance, ale i snaha o co největší zapojení dětí, rodičů i veřejnosti. Jednotlivé kroky k budování nových prvků zahrady jsou podnikány při akcích jako je každoroční Den Země nebo Zahradní květinová slavnost v závěru sezóny. Na dalších úpravách se podílí pracovníci DDM i děti v některých zájmových útvarech, např. v kroužku Kamarádi černého čápa, který je organizován ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí.

nově založený záhon s bylinkami i květinami

Nový záhon "Ještěrka"

Zapisování na tabuli přání na zahradní slavnosti v DDM. Autor foografie: Deník/Monika ChoděrováZapisování na tabuli přání na zahradní slavnosti v DDM. Autor fotografie: Deník/Monika Choděrová

Den Země 2010Den Země 2010

 

Na zahradní slavnosti byla dětem i rodičům k dispozici "tabule přání", kam mohli zapisovat a kreslit to, co jim na na zahradě DDM chybí. Výsledek je uschován jako inspirace pro přeměny zahrady a zapisování námětů bude nadále pokračovat.