Hledá se strom roku!

Pro všechny obyvatele Znojemska, milovníky přírody, je tu soutěž o nejkrásnější strom v našem okrese, vyhlášená Klubem přátel stromů Znojemska ve spolupráci s Ekoporadnou při Správě Národního parku Podyjí   a Okrašlovacím spolkem ve Znojmě.

 

Každý, kdo ví o nějakém zajímavém stromě, nebo i skupině stromů či stromořadí, nechť přihlásí svého favorita/favority do soutěže a přispěje tak k jeho/jejich proslavení a ochraně. Ze všech návrhů se zvolí tři finalisté, kteří postoupí do celostátní soutěže Strom roku 2011, pořádané Nadací Partnerství. Z této soutěže má Znojemsko finalistku pro rok 2009 – lípu Samaritánku na Hradišti s krásným umístěním na pátém místě.

 

 

Zastavení u Samaritanky na Dni Země se stromy v ubnu 2010Zastavení u Samaritanky na Dni Země se stromy v dubnu 2010

 

Návrh by měl obsahovat fotografii stromu, jeho lokalizaci, popis (druh stromu, přibližné rozměry, stáří). Připojit můžete také nějaký zajímavý příběh o stromu, nebo vztah obyvatel v okolí k tomuto stromu (čím je pro Vás významný).

 

Své návrhy můžete posílat od 1. 8. 2010 do 1. 12. 2010 na e-mail: strom.znojemska@seznam_cz

Návrhy můžete předat také osobně na Informačním centru ve Znojmě, ul. Obrokova, 10

nebo na adresu:  Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo.

 

Pomáhejme růst stromům mezi lidmi bez překážek.

 

Alžběta Brzkovská, Klub přátel stromů Znojemska