Hlasujte pro Strom roku 2010 na Znojemsku

Od srpna 2010 měli občané Znojemska možnost podávat návrhy do ankety Strom roku Znojemska 2010. Nyní můžete ze shromážděných návrhů vybrat strom, který je vám osobně nejsympatičtější. Až do 31. 3. 2011 vybírejte jednoho až tři své favority a dejte jim svůj hlas! Hlasujte v anketě na konci stránky. Po uzavření ankety budou sečteny hlasy z internetového hlasování a z anketních lístků v hlasovací urně na výstavě.  

MOMENTÁLNĚ JE HLASOVÁNÍ JIŽ UZAVŘENO, JELIKOŽ VYPRŠEL TERMÍN.

Hrušeň v Boskovštejně, Zámecký cedr ve Višňovém, Lípy v Podmolí, Valtrovická lípa, Znojemský pár jinanů, Skalický platan, Žerotická alej, Sekvojovec obrovský, Božické duby, Paulovnie na ul. Palackého, Lípy U oveček, Ohrožený kaštan v Ratišovicích, Strážný platan v Krumlově, Lípa v Moravském Krumlově, Baronův dub v Plavči, Meruňka obecná v Dobšicích, Školní lípa, Borovice v Božicích

 

 

1) HRUŠEŇ V BOSKOVŠTEJNĚ

Hrušeň v Boskovštejně

Navrhovatel: Mgr. Jaroslav Šmerda
Druh stromu:
hrušeň obecná
Výška stromu:
15–17 m
Obvod kmene:
neuvedeno
Stáří (přibližně):
150–200 let
Lokalizace:
Strom stojí na okraji obce Boskovštejn, za plotem soukromé ovocné zahrady (č.p. 132), při žlutě značené turistické stezce z obce do Grešlova Mýta

Příběh stromu: Přímo z bezprostředního okolí stromu pochází nálezy popisované archeologem Františkem Vildomcem. Možná právě pro onu přítomnost archeologických nálezů a z toho pramenící jakousi podvědomou úctu k místu je v okolí stromu klid. Postupně se tu z náletů rozrostly nejrůznější dřeviny. Vytvořily neprostupnou hradbu, z níž ční k nebi jako nepřístupná pevnost mohutná hrušeň. Pevnost, nebo spíš opevněné město osídlené celou řadou společenstev, kterým poskytuje bohatě rozčleněná koruna a kmen s dutinami domov a prostor k životu. Strom byl kdysi označen plechovou cedulkou Státem chráněný strom. Nebylo ale zjištěno, že by byl v seznamu chráněných stromů na Znojemsku uveden.

2) ZÁMECKÝ CEDR VE VIŠŇOVÉM

 

Zámecký cedr ve Višňovém

 

 

Navrhovatel: Studenti SOU a SOŠ Přímětická Znojmo, Karel Mikyšek
Druh stromu: Cedr libanonský
Výška stromu: 22 m
Obvod kmene v prsní výšce: 380 cm
Stáří (přibližně): 120 let
Lokalizace: Nachází se v zámeckém parku ve Višňovém (cca 18 km od Znojma).

Příběh stromu: Tento překrásný exemplář svého druhu byl vysazen v souvislosti s budováním Lurdské jeskyně. Místo bylo vysvěceno roku 1888 k 30. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. K této jeskyni se konaly pravidelně poutě. Rod Spieglů byl velice nábožný, a proto nechal vysadit cedr právě k oslavě Panny Marie.

3) LÍPY V PODMOLÍ

Lípy v Podmolí

 

Navrhovatel: Klub přátel stromů Znojemska
Druh stromu: Lípa srdčitá
Výška stromu: 14,5 m
Obvod kmene v prsní výšce: 345 cm
Stáří (přibližně): 120 let
Lokalizace: Lípy rostou před obecním domem v obci Podmolí v blízkosti hřiště s tenisovou sítí. Místo se odedávna nazývá na Hátech. Pod jejich korunami lze odpočívat na starých dřevěných lavičkách.

Příběh stromu: Při spatření těchto pamětihodných lip se v člověku probudí vzpomínka na časy, kdy se naše babičky seznámily s dědečky. Byla to doba, kdy na žádné návsi nesměl chybět všeobjímající dominantní strom, národní symbol, lípa, která všechno vidí a slyší. Strom, který chrání všechny, kdo si chtějí na návsi popovídat, před deštěm i přímým sluncem. V paměti těchto dvou lip musí být mnohé lidské příběhy a tajemství, která tiše nesou ve svých dutých kmenech. Dle místní kroniky byly vysazeny přímo obyvateli vesnice. Dvě nízké neopracované lavičky u kmene obou lip vyzývají k usednutí a naslouchání příběhů vycházejících z nitra starých stromů.

4) VALTROVICKÁ LÍPA

Valtrovická lípa

Navrhovatel: Alena Sochorová
Druh stromu:
Lípa srdčitá
Výška stromu:
11 m
Obvod kmene:
neuvedeno
Stáří (přibližně):
100 let
Lokalizace:
Strom roste na návsi obce Valtrovice v blízkosti kulturního domu a kostela.

Příběh stromu: Velkou zvláštností Valtrovické lípy je sklon jejího kmene, který činí celých 45° od země. Tento strom si pamatují lidé starších ročníků  (1930 – 1950) z doby, kdy jako děti na tento strom lezli a po šikmém kmenu se klouzali. Dříve totiž na místě dnešního kulturního domu stávala škola. Říkával pan řídící, že  ten strom stejně uhyne, ale on stojí dál, zmohutněl  a je krásný.

5) ZNOJEMSKÝ PÁR JINANŮ

Znojemský pár jinanů

Navrhovatel: Klub přátel stromů Znojemska ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem ve Znojmě
Druh stromu: Jinan dvoulaločný
Výška stromu: 12 m
Obvod kmene v prsní výšce: 120 cm
Stáří (přibližně): 80 let
Lokalizace: Stromy se nacházejí ve dvoře Mateřské školky na Náměstí Republiky. Dvůr je veřejnosti uzavřen, jedná se o soukromý pozemek.

Příběh stromu: Jinan dvoulaločný jako rostlinný druh nese příběh už ve své neuvěřitelně dlouhé minulosti. Tyto houževnaté stromy, tedy zástupci jejich druhu, rostou na naší planetě už od dob dinosaurů. Jsou tak odolní, že svoji podobu v podstatě nezměnili na rozdíl od většiny ostatních rostlin, které se vyvíjely a měnily svůj tvar, aby se přizpůsobily. Zvláštností jinanu je jeho způsob rozmnožování. Vždy musí být přítomen samčí i samičí jedinec, aby k němu došlo. Tyto stromy se tedy skutečně takzvaně párují. Samotné opylení probíhá pomocí větru, stejně jako u většiny rostlin, je však zapotřebí, aby zmínění jedinci - on a ona - rostli blízko sebe. Právě takový jedinečný páreček roste přímo ve Znojmě, na dvorku mateřské školky. Jejich kmeny jsou z poloviny zastavěné betonem schodiště. Na vitalitě stromů však nepříznivé podmínky k růstu nejsou vůbec znát. Patří přece k těm největším hrdinům mezi stromy už věky věků.

6) SKALICKÝ PLATAN

Skalický platan

Navrhovatel: Obec Skalice, ZŠ Skalice, Josef Sysel, Marie Balíková
Druh stromu: Platan javorolistý
Výška stromu: 38 m
Obvod kmene v prsní výšce: 650 cm
Stáří (přibližně): 180–200 let
Lokalizace: Platan roste v areálu domova důchodců v bývalém zámeckém parku na parcele p. č. 59 v katastrálním území Skalice u Znojma.

Příběh stromu: Mohutný strom v údolí potoka Skaličky je nejoblíbenějším a nejobdivovanějším stromem v širém okolí. Jeho široká koruna, která je zdaleka vidět, se rozprostírá nad celou šířkou louky na konci zámeckého parku. Její větve svou tloušťkou dávno přerostly okolní stromy včetně stoletých lip v aleji. K platanu se neváže žádná pověst, ale všichni obyvatelé Skalice ho znají. Žáci Základní školy Skalice nakreslili obrázky platanu a ke každému z nich vymysleli osobitý příběh. Kouzlo dětské fantazie můžete obdivovat na výstavě Strom roku Znojemska 2010.

7) ŽEROTICKÁ ALEJ

Žerotická alej

Navrhovatel: Klub přátel stromů Znojemska
Druh stromu: Lípy srdčité
Výška stromu: 12 m
Obvod kmene v prsní výšce: 380 cm
Stáří (přibližně): 150–200 let
Lokalizace: Lipová alej se nachází podél silnice vedoucí z obce Žerotice do obce Želetice, asi 10 km od Znojma.

Příběh stromu: Toto unikátní stromořadí bylo v historii součástí staré panské cesty, stromy lemovaly cestu po obou stranách až do obce Želetice.  Dnes rostou lípy kvůli rozšiřování cesty pouze po jedné straně komunikace. Jejich hlavní větve jsou necitelně ořezané, což způsobuje nadměrný růst výmladků a nestabilitu kmene. Estetický dojem z bizardních tvarů jejich koruny není tak silný, jako z pohledu na přirozený habitus zdravé lípy. Co už se stalo, nevrátíme, můžeme však vnímat kouzlo alejí a začít s jejich obnovou, neboť alejí v poslední době stále ubývá.

8) SEKVOJOVEC OBROVSKÝ V KRAVSKU

Sekvojovec obrovský v Kravsku

Navrhovatel: Okrašlovací spolek ve Znojmě, SOU a SOŠ Přímětická Znojmo
Druh stromu: Sekvojovec obrovský
Výška stromu: asi 30 m
Obvod kmene v prsní výšce: 380 cm
Stáří (přibližně): 200 let
Lokalizace: Strom tvoří nejvyšší dominantu zámeckého parku v Kravsku.

Příběh stromu: Celý parkový areál, ve kterém se strom nachází, přináleží k baroknímu zámku Kravsko. Do dnešní podoby zčásti okrasné a zčásti krajinného typu se ustálil přibližně v první polovině 19. století. V této době zde byl vysazen i tento překrásný sekvojovec obrovský. Celý zámek i s částí parku měl být v roce 2008 upraven na hotel, k barokním budovám měla být přistavěna novodobá přístavba a část parku měla být přeměněna na parkoviště a golfové hřiště. Proti tomuto se zásadně postavili členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě, jež požadovali zachování parku i zámeckých budov v dochovaném slohu. Díky nim se podařilo prozatím zachovat park v původní podobě. Přihlášení sekvojovce obrovského do soutěže Strom Znojemska nám připomíná úctu k zachování historických pokladů.

9) BOŽICKÉ DUBY

Božické duby

Navrhovatel: Markéta Frindová
Druh stromu: Dub letní
Výška stromu: cca 25 m
Obvod kmene v prsní výšce: až 420 cm
Stáří (přibližně): 200 let
Lokalizace: Stromy rostou vlevo podél silnice ve směru Borotice - Božice. Mezi nimi je hájenka s památným stromem.

Příběh stromu: „Vždy, když se vracíme domů po silnici od Znojma a míjíme tyto mohutné stromy, víme, že už za chvíli budeme doma. Ty majestátní stromy v sobě nesou určitý klid, který vyrovnává dynamiku zatáčky, znamenají pro mě jistotu spjatou s tímto místem. Doufám, že zde budou ještě dlouho růst a dohlížet a na provoz pod sebou bez toho, aby jím byly ohroženy“. Praví navrhovatelka jistě i za mnoho dalších obyvatel Božic. Duby jsou doplněny dalšími vzrostlými stromy, především je mezi nimi u hájovny, která stojí kousek od silnice v zatáčce, památná lípa srdčitá (výška 24m, obvod kmene 527cm). Dále jsou tu např. další lípy srdčité i velkolisté a také už asi stoleté ořešáky černé.

10) PAULOVNIE NA UL. PALACKÉHO VE ZNOJMĚ

Paulovnie na ul. Palackého ve Znojmě

Navrhovatel: Zdeňka Žáková
Druh stromu: Paulovnie plstnatá
Výška stromu: 8 m
Obvod kmene v prsní výšce: neuvedeno
Stáří (přibližně): 70 let
Lokalizace: Tento cizokrajný strom roste v blízkosti plotu ohraničující zahrady domů na ulici Palackého.

Příběh stromu: Výjimečnost paulovnie spočívá především v barvě a opojné vůni jejich květů. V jarních měsících Vás okouzlí záplavou blankytně modře zbarvených květenství, které navíc sladce voní široko daleko. Je to skutečně nádherná podívaná, neboť strom kvete ještě před vyrašením listů. Člověk stojící pod rozkvetlou paulovnií má pocit, jako by se ocitl v krásném snu, kde stromy kvetou modře a všude je cítit vůně lásky.

11) LÍPY U OVEČEK NA HRADIŠTI

Lípy U oveček na Hradišti

Navrhovatel: JUDr. Zdeněk Svoboda
Druh stromu: Lípa srdčitá
Výška stromu: 15 m
Obvod kmene v prsní výšce: 245 cm
Stáří (přibližně): 100 let
Lokalizace: Lípy rostou v místě nazývaném „U Oveček“. Jedná se o katastrální území Hradiště. Poblíž je místní hřbitov a Mariánská kaple.

Příběh stromu: Místo nazývané U Oveček je opředeno tajemnou krásou. Jedná se totiž o jedinečnou geologickou zajímavost. Z geologického podloží zde nezvyklým způsobem vystupuje na povrch bílá křemenná žíla. Tento fakt dal vzniknout známé pověsti: „Lakomý sedlák zde pásl svých deset ovcí a odmítl dát chudé stařence kousek suchého chleba. Za tuto lakotu ho dobrá víla Samaritánka potrestala tak, že on a jeho ovečky se proměnily v bílé kameny a lípu“. Na pahorku vedle lip stojí dřevěný vysoký kříž a okolo něho ze země vyčnívá 10 bílých křemenných kamenů. Místo se stalo opravdu magickým, navíc je odsud úchvatný výhled na město Znojmo.

12) OHROŽENÝ KAŠTAN V RATIŠOVICÍCH

Ohrožený kaštan v Ratišovicích

Navrhovatel: Drahomíra Keilová
Druh stromu: Jírovec maďal
Výška stromu: 15 m
Obvod kmene v prsní výšce: neuvedeno
Stáří (přibližně): 120 let
Lokalizace: V obci Ratišovice, v blízkosti dolního rybníka u hlavní cesty.

Příběh stromu: Tento návrh přišel do ankety ve formě ručně psaného dopisu s přiloženými fotografiemi paní Drahomírou, navrhovatelkou, která nás tímto žádá o pomoc. Blízko stromu donedávna bydlela a každý den se u něj zastavila, když šla okolo. Snažila se mu i pomáhat. Nebyla jediná, kdo miloval stín pod jeho korunou. Bohužel ne všem leží jeho osud na srdci. Strom je v ohrožení a přihlášením do ankety bychom mu chtěli pomoci, aby nezmizel ze světa.

13) STRÁŽNÝ PLATAN V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Strážný platan v Moravském Krumlově

Navrhovatel: Makovičková Marie
Druh stromu: Platan javorolistý
Výška stromu: 18 m
Obvod kmene v prsní výšce: 365 cm
Stáří (přibližně): 230 let
Lokalizace: Moravský Krumlov, zámecké nádvoří

Příběh stromu: V letech 1772–1780, kdy v Moravském Krumlově vládl Karel z Lichtenštejna, založila jeho žena Eleonora Marie z Oettingenu Dolní park v anglickém stylu, kde vysázela veliké množství vzácných druhů listnatých a jehličnatých dřevin. Právě při této příležitosti byl vysazen také na tehdejší dobu vzácný platan javorolistý. Dodnes se majestátně tyčí před branou zámku, jakoby strážil před nezvanými hosty, kteří by snad měli políčeno na Slovanskou epopej ve zdech krumlovského zámku.

14) LÍPA V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Lípa v Moravském Krumlově

Navrhovatel: Mgr. Josef Škoda
Druh stromu: Lípa srdčitá
Výška stromu: 12 m
Obvod kmene v prsní výšce: 160 cm
Stáří (přibližně): 42 let
Lokalizace: Moravský Krumlov, Klášterní náměstí, parcelní číslo 187

Příběh stromu: Lípa byla zasazena za účasti široké veřejnosti roku 1968 jako tzv. strom republiky. V atmosféře roku 1968 se po celé republice vysazovaly lípy jako symboly české státnosti, s přídomkem „strom republiky“ či „lípa svobody“, čímž se připomínalo 50. výročí vzniku naší republiky. V současné době je lípa krásný a zdravý strom s charakteristickým habitem. Přečkala také silnou vichřici, která se přes Moravský Krumlov přehnala v noci 3. 8. 2009 a strhla střechu vedlejší tělocvičny. Strom naštěstí nebyl poškozen. Tento strom svou téměř padesátiletou přítomností připomíná úsilí našich předků o vznik demokratické republiky. Měl by mít možnost dál růst a mohutnět a zůstat tak živým pomníkem i v dalších letech.

15) BARONŮV DUB V PLAVČI

Baronův dub v Plavči

Navrhovatel: Vilém Alexa
Druh stromu: Dub letní
Výška stromu: 25 m
Obvod kmene v prsní výšce: 560 cm
Stáří (přibližně): 250–300 let
Lokalizace: Obří dub roste v zámeckém parku v Plavči.

Příběh stromu: V plavečském parku stojí staré stromy, které pamatují mnoho generací. Zámecké pány - barony, lokaje i jeptišky, a nyní i staré babičky a dědečky, neboť zde v současnosti funguje domov důchodců. Tento dub je tu bezesporu nejstarší ze všech stromů. Za barona Vojtěcha Widmanna, který zámek zdědil, se právě pod tímto dubem pochovávali jeho pejsci. Existuje zmínka i o Lordovi, posledním psu, jehož ostatky zde byly uloženy.

16) MERUŇKA OBECNÁ V DOBŠICÍCH

Meruňka obecná v Dobšicích

Navrhovatel: Alena Nejedlá
Druh stromu: Meruňka obecná
Výška stromu: 9 m
Obvod kmene v prsní výšce: 120 cm
Stáří (přibližně): 65 let
Lokalizace: Dobšice u Znojma, V Zahradách, parcela 350/1, vedle domu s č. 250.

Příběh stromu: V roce 1978 se dokončovala výstavba bytových domů na parcelách bývalých zahrad. Toho roku byla meruňka již vzrostlým stromem.  Jako jeden z mála přežil výstavbu, mrazy a očesávání dětmi.  Až do dnešního dne dalších 32 let každé jaro kvete, před začátkem léta rodí. Tato meruňka byla navržena jako kandidát na titul Strom roku, protože se jedná o výjimečný ovocný strom, který přežil na sídlišti a dokázal vzrůst do své krásy bez péče zahrádkáře. Tak krásné stromy mohou být k vidění velmi zřídka ve starých zahradách.  Navíc kolemjdoucí každé jaro odměňuje vůní svých květů, poté sladkostí svých plodů.

17) ŠKOLNÍ LÍPA VE ZNOJMĚ

Školní lípa ve Znojmě

Navrhovatel: Jana Sovišová a studenti SOU a SOŠ Přímětická, Znojmo
Druh stromu: Lípa
Výška stromu:
Obvod kmene v prsní výšce:
Stáří (přibližně): 1 rok
Lokalizace: před budovou školy SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s,r,o, Přímětická 1812/50

Příběh stromu: Sazenici lípy si přivezli studenti z představení brněnského divadla Polárka v loňském říjnu. Hra byla sestavená z motivů starých řeckých bájí a končila přeměnou starých manželů ve stromy: „Tak se proměnil Filemon v dub a Baucis v lípu. I po smrti jsou si nablízku, a zavane-li vítr, dotýkají se větvemi něžně druh druha.“ Studenti vybrali pro stromek místo před školou, vlastnoručně jej zasadili a pod jeho kořeny vložili ve dvou lahvích ukryté poselství budoucím generacím. Narozdíl od ostatních stromů přihlášených do ankety má tento ještě celý život před sebou. Doufejme, že i budoucí generace studujících o něj budou pečovat a bude mít čas vyrůst a zmohutnět.

18) TOPOL U CHLUPIC

Topol u Chlupic

Navrhovatel: Grunovi
Druh stromu: Topol černý
Výška stromu: asi 16m
Obvod kmene v prsní výšce: 610 cm
Stáří (přibližně): neuvedeno
Lokalizace: u náhonu vody na Chlupický mlýn, GPS souřadnice: 48°57'23.875"N, 16°14'30.96"E

Příběh stromu: Strom byl zasazený u náhonu vody z říčky Skaličky na Chlupický mlýn. Mlýn přestal mlít, náhon zanikl a topol tam pořád stojí uprostřed pole, kousek za remízkem táhnoucím se od Chlupic. Je to dominanta viditelná ze silnice spojující Chlupice a Skalici. Obvodem 6,1 metrů patří mezi největší topoly v ČR. Navrhovatelé si myslí, že si topol pro svou unikátnost zaslouží být chráněný.

19) BOROVICE V BOŽICÍCH

Borovice v Božicích

Navrhovatel: Jarmila Hudcová
Druh stromu: Borovice lesní
Výška stromu: cca 18m
Obvod kmene v prsní výšce: 115 cm
Stáří (přibližně): asi 120 let
Lokalizace: v zahradě Domova důchodců v Božicích, katastrální území České Křídlovice

Příběh stromu: Je to mohutný rozložitý strom v zahradě areálu dnešního domova důchodců, původně Ústavu Maria Hilf, vybudovaného na přelomu 19. a 20. stol. Novější secesní budova z roku 1906 je výraznou božickou dominantou. Borovice patrně pamatuje mnohé osudy - ústav postupně sloužil školačkám, důchodcům, po 2. světové válce sirotkům německé národnosti i školákům a od r. 1950 zde sestry boromejky pečovaly v Charitním domově o přestárlé občany. Domov důchodců zde funguje dodneška. Někteří jeho klienti chodí k této borovici čerpat životní sílu. Kolemjdoucí mohou krásný strom obdivovat z hlavní cesty vedoucí okolo areálu.

&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">