Dyje bude pro vodáky pod Znojmem přístupnější

Tři různé zážitky nabízí řeka Dyje v rozmezí jen několika desítek kilometrů. Velkou vodní nádrž vhodnou pro letní plachtění mezi zajímavými historickými památkami si vychutnají lidé nad Vranovskou přehradou.  Klidně plynoucí řeku bez vodáckého provozu si zase zájemci mohou užít v národním parku mezi Vranovem a Znojmem.  Vodáky unavené přeplněnou Vltavou nebo Sázavou začíná lákat řeka pod Znojmem. Právě zde letos vyrůstá nová infrastruktura pro tento v Česku oblíbený letní sport.

Image
Foto: Vodácký oddíl Neptun Znojmo

Znojemští vodáci a znojemská radnice letos oznámili vznik dvou nových tábořišť v Hrádku a Krhovicích. Do léta by měly být bezpečněji průjezdné i jezy u Šaldorfa, Oblekovic a Krhovic. Vzniknou na nich skluzavky, které vodákům umožní snazší a bezpečnější splutí nebo přetažení lodí. Vodáky na Dyji láká především Vodácký oddíl Neptun Znojmo. Podrobnosti o splouvání řeky nebo půjčování lodí naleznete na jejich webových stránkách: http://pujcovna.vodaci.org/

V národním parku chtějí správci řeku uchovat bez vodáckého provozu hned z několika důvodů.

Dyje v úseku mezi Vranovem a Znojmem protéká první, tedy nejpřísněji chráněnou zónou národního parku. S výjimkou městečka Hardegg zde není žádné sídlo a nejsou zde vybudována žádná zařízení pro vodáky (tábořiště, WC, občerstvení, přístupové cesty pro odvoz lodí). Nejen budování těchto zařízení, ale i vlastní provoz lodí by znamenal závažný zásah do nejcennějších partií národního parku.

Zmizely by přirozené podmínky pro život zvláště chráněných a jiných významných druhů vázaných na biotop řeky jako jsou čáp černý, vydra nebo lakušník vzplývavý. Vodácký provoz by rušil i zvířata žijící na skalních stěnách, jako jsou například velcí draví ptáci.

Splouvání řeky by narazilo ale i na technické problémy. Průtoky vody v Dyji se řídí potřebami vodních elektráren ve Vranově. Hladina řeky je tak pro vodní sporty často nevhodně nízká.

V neposlední řadě splouvání řeky v Dyji zakazuje zákon na české i rakouské straně a odrazujeme nás od něj i řada mezinárodních dohod a ochranných podmínek.

Dyji lze splouvat v úseku na nad Podhradím a pod Znojmem. Vodáci tak mohou ochutnat její hluboký kaňon i nížinou podobu a celkem je pro ně tak přístupných 80 km řeky. Myslíme si, že svoji hodnotu má i relaxace u řeky bez provozu na zbylém zhruba čtyřicetikilometrovém úseku mezi Vranovem a Znojmem. V národním parku je řeka dostupná z řady značených cest nebo z více než dvaceti vyhlídek, ze kterých lze přehlédnout zhruba 80 procent jejího toku.


&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">