Dvě nové knihy přibližují historii i současnost Podyjí

Dvě nové knihy vydala na sklonku loňského roku Správa Národního parku Podyjí. Jedna přibližuje v jedenácti kapitolách její práci a cíle v ochraně přírody a krajiny národního parku. Druhá ukazuje ve srovnávacích fotografiích na 180 konkrétních místech, jak se Podyjí za posledních sto let proměnilo. Na obou knihách spolupracovali i autoři z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Obě publikace tvůrci představí ve čtvrtek 8. března od 18:00 ve znojemském Domě umění. Zájemci zde budou mít i jednu z prvních příležitostí si knihy koupit.

Kniha Co ještě nevíte o Národním parku Podyjí ani po 25 letech od jeho vyhlášení? se zaměřuje na různé stránky krajiny a historie Podyjí a snaží se zdůraznit hodnoty tohoto chráněného území a jeho živé a neživé přírody. Zájemci se v ní například dozví více o místech, která jsou ponechána přirozenému vývoji i o lokalitách, potřebujících i nadále pravidelnou lidskou péči. Nechybí ale ani kapitoly věnované obcím, historii turistiky nebo technickým a stavebním památkám. „Snažili jsme se na Podyjí, jeho přírodu a historii podívat z různých úhlů. Kniha tak zobrazuje území v jeho různorodosti a snad i pozitivní vliv, který na něj existence národního parku posledních více než 25 let má,“ řekl ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Spolu s ním na knize, která vyšla i v německé a anglické verzi, spolupracovala další desítka autorů. Řadu černobílých fotografií v ní doplňují ilustrace Jindřicha Janíčka.

Zatímco první kniha se soustředí spíše na poslední čtvrtstoletí, autoři díla Podyjí v proměnách času se rozhodli zachytit to, co z lidské paměti často rychle mizí. Z historických obrazů, pohlednic a fotografií vybrali téměř dvě stovky míst, navštívili je a zdokumentovali. Vznikla tak jedinečná sbírka, která dokládá změny krajiny za více než sto posledních let. V devíti kapitolách se ale autoři nevěnují jen řece, údolí Dyje nebo krajině Podyjí, zachytili i proměnu obcí, historických památek nebo státní hranice. „Snažili jsme se, aby kniha široké veřejnosti vysvětlila z přírodovědného a historického hlediska příčiny dnešní podoby Podyjí v kontextu s dějinnými událostmi 20. století,“ popisuje autor Petr Lazárek. Díky německým překladům českých textů a popisků by kniha mohla zaujmout i sousedy z rakouského Thayatalu.

K publikaci vznikla i stejnojmenná výstava. Tu mohou zájemci vidět  až do 25. března právě v Domě umění. Pak se přesune do partnerského Národního parku Thayatal a na bývalou celnici u Hardeggu. 

Obě knihy autoři představí na slavnostní akci naplánované na 8. března od 18:00 ve znojemském Domě umění.  Lidé si je budou moci následně koupit ve znojemských knihkupectvích, budovách Správy Národního parku Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě nebo v informačním středisku v Čížově. Vydání knih podpořil Státní fond životního prostředí České republiky.