Dub červený – Quercus rubra

Dlouhověká dřevina pocházející z východní části Severní Ameriky, kde tvoří rozsáhlé porosty. Je to vysoký strom dosahující 25-30 m výšky. Na podzim barví do nádherných odstínů oranžovočervené až šarlatové nebo jen hnědé barvy. Květenství jsou v jehnědách, plodem jsou žaludy s krátkou stopkou.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/NAS-028_Quercus_rubra.png

Kde roste: Nenáročný druh, vyhledává propustné vlhčí půdy s kyselou reakcí na plně osluněném místě, v mládí roste pomaleji, nevhodná jsou zastíněná místa se zamokřenou půdou. Na vápenitých půdách trpí chlorózou. Toleruje i zpevněné povrchy a aplikaci posypové soli.

Využití: V zahradní a krajinářské praxi má vzhledem ke svému atraktivnímu vzhledu i značné nenáročnosti pevné postavení. Používá se k výsadbám v městském prostředí i jako nápadný solitér v přírodně krajinářských kompozicích.

Do Evropy byl dovezen již začátkem 18. století, po počátečním pěstování v botanických a soukromých zahradách se tyto stromy dostaly do evropských lesů, kde se brzy aklimatizovaly a vzhledem k výborným růstovým vlastnostem, kvalitnímu dřevu a estetickému vzhledu byly od poloviny 20. století ve větší míře i vysazovány. Toto je i případ Podyjí, ale vzhledem k vyhlášení národního parku v roce 1991 a striktním podmínkám ochrany původní flóry i fauny je dub červený jakožto nepůvodní dřevina postupně z lesních porostů odstraňován. Z hlediska možné invaznosti nebo případného negativního vlivu na původní společenstva však není považován za natolik problematický druh jako je například trnovník akát.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka