Pomozte nám vybrat Dobrý skutek pro Podyjí

/ANKETA/ Neústupná a statečná obrana přírody, dobrá peče o údolní louky či zdařilé rekonstrukce. I letos hledáme Dobrý skutek pro Podyjí. Tři z kandidátů vybere jako každý rok Správa parku. O ceně veřejnosti ale rozhodnete vy v naší online anketě.  Až do neděle 17. listopadu můžete vybírat z pěti nominovaných. Dobrý skutek pro Podyjí za rok 2019 vyhlásí Správa parku ve čtvrtek 21. listopadu v 17:00 ve znojemské městské knihovně.

Do ankety se zapojíte vyplněním tohoto anketního lístku nebo formuláře na konci stránky

Oprava domu v Mašovicích

Image

Mnoho dříve malebných stavení v podyjských obcích prošlo v minulých desetiletích nevhodnými přestavbami, při nichž často zcela a navždy zmizely cenné památky na zručnost a estetické cítění předků. Majitelé domu v Mašovicích se rozhodli tento trend zvrátit a opravit dům podle starých fotografií, které měli k dispozici. Obnovili strukturální i barevné zdobné prvky fasády, které zmizely při předchozích nevhodných přestavbách. Vrátili také průčelí domu jeho historické členění včetně podkrovních větracích otvorů. Okna i vrata jsou provedena s respektem k historickému odkazu. Zmenšená, příčně i podélně členěná okna dodávají fasádě výraz. Tradičně rozdělená dřevěná vrata lépe zapadnou do charakteru stavby, než ta předchozí. Díky opravě získal centrální prostor obce další stavbu, která jej zdobí.

Nově vysázený sad v Lesné

Image

V Lesné žije řada zajímavých lidí. Dva z nich se před časem rozhodli, že oživí plochu jednotvárných polních záhumenek a na svém pozemku vysází stromy. Nevrhli se však do akce bezhlavě. Pečlivě se poradili s odborníky, aby výsadba pokud možno co nejlépe prospívala. Nové stromy stály nemálo peněz a úsilí. Než vydají své první plody, bude to jistě ještě spoustu péče stát. Už teď ale potěšily řadu ptáků, kteří je používají jako úkryt či pozorovatelnu. Kromě toho je nutno ocenit, že vlastníci na svém pozemku poskytnou službu i sousedům. Mikroklimatické působení stromové výsadby jistě vylepší i pohodu bydlení v okolí.

Neústupná a statečná obrana přírody

Image

Rádi bychom ocenili neústupnost a občanskou statečnost pana Václava Hovorky. Již v socialistických dobách, aniž dbal osobních rizik, se hlasitě ohrazoval proti příkoří, které se dělo přírodě, ale nejen jí. Protestoval i proti útisku, kterého se lidem dostávalo ze strany úřadů. Nebo později i ze strany příliš razantních podnikatelů. Vždy zkrátka vystupoval jako zastánce slabých a utlačovaných. A mezi takové počítal i naši přírodu a krajinu. Jeho přístup byl jistě svérázný, ale právě svojí úporností a neoblomností dosahoval často výsledků i tam, kde jiní (konformnější) pohořeli nebo předem rezignovali. Nemálo stromů na Znojemsku mu vděčí za delší život, protože zbytečně nepadly pilou na příkaz těch, kteří hledali nejjednodušší řešení. Pan Hovorka bohužel již své aktivity na tomto světě ukončil. Zachovalé kousky znojemské přírody v sídlech i mimo ně jej ale budou ještě dlouho připomínat.

Oprava proboštského statku na Hradišti

Image

Péčí Nadačního fondu sv. Hypolita, který vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně a Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, byla provedena náročná památková rekonstrukce objektu severní vstupní brány do areálu proboštského statku ve Znojmě-Hradišti. Stavbu, která byla součástí fortifikační soustavy obce Hradiště, znehodnotila nejen dlouhodobá špatná údržba, ale také přestavba, která zcela změnila tvarosloví zdí i střechy. Původní podobu stavby zachytil v 1. polovině 19. století na jednom ze svých obrazů italský malíř Monsorno. Podle tohoto obrazu nadační fond zrekonstruoval nejen původní tvar objektu, ale také opět vyboural dříve zaslepené vjezdové i okenní otvory. Stavbě tak vrátil původní ráz a malebnost. A to vše za použití tradičních materiálů i konstrukčních postupů. Dnes je v zrekonstruované bráně pokladna Muzea Velké Moravy. To představuje výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů v okolí a zároveň areálu vdechlo nový život.

Péče o údolní louky v Podyjí

Image

Soukromý zemědělec se před lety nechal přesvědčit k péči o jednu údolní louku v Podyjí. Zpočátku šlo víceméně o obchodní záležitost. Postupně si však do nájmu převzal nejen tuto, ale i několik dalších údolních luk. Nenechal se odradit ani jejich obtížnou přístupností, ani speciálními ohledy, které musí při práci věnovat volně žijícím živočichům. Již roky se trmácí po hrbolatých cestách do údolí Dyje. Objíždí při sekání i sušení sena nepokosené plošky, které poskytují domov stovkám motýlů a další havěti. Seno z kvetoucích luk je jistě pro dobytek chutnější. Zemědělec ho ale má z nehnojených trávníků mnohem méně. Získat dostatek krmiva tak stojí větší úsilí. Nájemce všechna tato protivenství trpělivě snáší. Výsledkem jeho práce jsou rostoucí populace řady vzácných druhů, zvyšování biodiverzity a zlepšování stavu biotopů.