Pomozte nám vybrat Dobrý skutek pro Podyjí 2017

/ANKETA/ Stromořadí ovocných dřevin u Čížova, práce se studenty přímo v národním parku nebo třeba úklid ústí Trauznického údolí.  I letos hledáme Dobrý skutek pro Podyjí. Tři z kandidátů vybere Správa parku. O ceně veřejnosti můžete rozhodnout vy v naší online anketě.  Až do 26. listopadu můžete vybírat z pěti možností. Dobrý skutek pro Podyjí za rok 2017 vyhlásí Správa parku ve středu 29. listopadu v 17:00 ve znojemské městské knihovně.

ANKETU NALEZNETE NA KONCI ČLÁNKU

1) Péče o stromy v Horním Břečkově a Čížově

Obec Horní Břečkov se rozhodla pro nové výsadby stromů. Kromě obnovy dožívajícího stromořadí červenokvětých hlohů na návsi v Čížově se ale podívala i do krajiny mimo zastavěné části svých obcí. S využitím dotačního titulu SFŽP nechala provést velmi potřebnou údržbu stromořadí mezi Horním Břečkovem a Bezkovem. Ještě více si však vážíme toho, že z Čížova k hraniční signálce nechali představitelé obce vysázet uprostřed lánu polí úplně nové stromořadí ovocných stromů. V krajině byla tak znovu ukotvena sice historická, ale dávno rozoraná polní cesta.

2) Botanik Vít Grulich - dlouholetý přínos k poznání a propagaci přírody Podyjí

Vít Grulich mířil do Podyjí často již v době jejího striktního uzavření ostnatým drátem. Necouvl před obtížností průniku do hraničního pásma, kde získal data významná pro poznání flóry celého jihomoravského regionu. Neocenitelná byla pro Oborový dokument CHKO Podyjí, na jehož tvorbě se zásadní měrou podílel. Po otevření pohraničí a vzniku národního parku přivedl do Podyjí stovky svých studentů, aby je seznámil s unikátní místní květenou a krajinou. Po celou svoji kariéru vystupuje jako přítel a obhájce Podyjí, a věříme, že při jeho častých návštěvách mu Podyjí jeho sympatie vrací.

3) Úklid a zvelebení ústí Trauznického údolí u Popic

Marka Venutu trápil nevzhledný stav místa kolem sochy sv. Jana Nepomuckého v Trauznickém údolí a již před dvěma lety začal na jeho zlepšování soustavně pracovat. Zajistil odklizení a odvoz hromady rostlinných zbytků, kamení i odpadků od plotu vinice a místo potom společně s Ludvíkem Miholou i ručně dočistili. O úklidu kolem sochy se dozvěděl i Pavel Jajtner a rozhodl se dodatečně zaplatit všechny náklady na práci techniky při úklidu skládky. Když lípa, vysazená u sochy, trpěla suchem, pan Venuta se svými syny k ní několikrát dovezl nádrž s vodou a lípu společně zalévali, až se opět zazelenala. Samotnou sochu zarůstající lišejníkem očistili, vystříhali kolem ní náletové dřeviny a vyhrabali suchou trávu. Vyčištěná mozeta na hlavě sochy opět zlatě září nad zkrášleným koutem krajiny.

4) Ludwig Schleritzko (ředitel Správy NP Thayatal 2014 - 2017) – prohlubování přeshraničních vztahů

Ludwig Schleritzko byl v letech 2014–2017 ředitelem Správy národního parku Thayatal. Od počátku svého působení se snažil průběžně sledovat dění na české straně a všechna témata řešená na rakouské straně maximálně sdílet s českým partnerem. Oceňujeme, že vnímal území národních parků Thayatal a Podyjí jako jediný a nedělitelný celek. V jeho funkčním období se zrodilo nemálo konkrétních společných projektů a byl obhájen certifikát přeshraniční spolupráce chráněných území Federace EUROPARC. Významným činem bylo i potvrzení nové dohody o společném přístupu ke správě přírodních hodnot obou národních parků. Z ovzduší hluboké vzájemné úcty a důvěry, které se mu za tři roky ve funkci podařilo vypěstovat, budou jistě ještě dlouho těžit nejen obě správy národních parků, ale zejména příroda celého území.

5) Příprava a realizace vzdělávacího programu PřírUčKa: Příroda – Učebnice – Kamarádka

Týmy učitelů čtyř znojemských škol pod vedením pana učitele Stanislava Palatky sestavily a realizují speciální výukový program nazvaný "PřírUčKa: Příroda – Učebnice – Kamarádka". Těžištěm projektu je vlastní terénní práce žáků, tedy výuka praxí s důrazem na specifické hodnoty regionu. Projekt vede žáky k tomu, aby opustili školní lavice a ověřili si získané teoretické vědomosti na praktických příkladech. Vážíme si toho, že se zúčastnění učitelé nebáli opustit bezpečí tabulí a učebnic, aby dětem ukázali pestrost reálného světa. Takové poznatky si děti jistě lépe zapamatují. Jejich hledáním a rozpoznáváním ovšem také získají nejen důvěru ve vlastní schopnosti, ale nezbytnou pokoru, pozitivní vztah k místu, kde žijí, či jistou lokální hrdost. Projekt považujeme za vzorovou ukázku uplatnění environmentální výchovy a vzdělávání v praxi základní školy. Správa Národního parku Podyjí ráda poskytla projektu administrativní pomoc.

Anketa

Pomozte nám vybrat Dobrý skutek pro Podyjí 2017
1) Péče o stromy v Horním Břečkově a Čížově 11 %
2) Botanik Vít Grulich - dlouholetý přínos k poznání a propagaci přírody Podyjí 6 %
3) Úklid a zvelebení ústí Trauznického údolí u Popic 8 %
4) Ludwig Schleritzko (ředitel Správy NP Thayatal 2014 - 2017) – prohlubování přeshraničních vztahů 35 %
5) Příprava a realizace vzdělávacího programu PřírUčKa: Příroda – Učebnice – Kamarádka 37 %
Celkem hlasovalo: 562