Den Země v Podyjí očima školáků

Na konci dubna vyrazili školáci ze znojemské základní školy JUDr. Josefa Mareše s námi do národního parku. Přečtěte si, jak svoji návštěvu spojenou s oslavami Dne Země viděli přímo oni.

Image
Žáci ZŠ JUDr. Josefa Mareše na exkurzi v Podyjí. FOTO: Archiv školy

Na Den Země jsme se vydali do Národního parku Podyjí. U Střediska Národního parku Podyjí v Čížově na nás čekal pracovník NP, obecně nás seznámil s historií parku, s faunou a flórou. Z Čížova jsme se vydali po značené turistické cestě směrem k Hardeggské vyhlídce. Cestou průvodce seznamoval žáky s kvetoucími rostlinami, zadával otázky, žáci průběžně vyplňovali pracovní listy.  U Hardeggské vyhlídky jsme si odpočinuli a pokračovali jinou trasou zpět do Čížova.  Mgr. J. Kumprechtová, TU 8. C

Dne 25. 4. 2013 jsme jeli se školou do Národního parku Podyjí, abychom hlouběji poznali přírodu. A proto nás vedl průvodce lesní cestou a učil nás poznávat různé rostliny, turistické značky a další věci, co člověk do přírody potřebuje vědět. Také jsme pomáhali čistit les tím, že každý dostal pytlík, do kterého jsme sbírali odpadky. Túra byla velice dlouhá, a tak nás rychle rozbolely nohy, ale i přes velkou námahu se mi projektový den velmi líbil a ohodnotila bych ho jedničkou. Kristýna Tranová, 8. C

Dne 25. 4. 2013 se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování se zaměřením na ekologii.V rámci svátku Den Země jsme se vypravili poznat NP Podyjí. Jeli jsme autobusem asi 30 min. Potom už jsme museli chodit pěšky. Cesta byla pro mě neuvěřitelně dlouhá. Po dlouhé trase jsme konečně odpočívali asi 15 min. My jsme si všímali i orientačních tabulí, na kterých jsme hledali odpovědi na zadané otázky, které nám byly sděleny předem ve formě pracovních listů. Také jsme si prohlédli návštěvnické středisko a vyslechli si výklad o NP Podyjí od pana průvodce. Projektový den se mi moc líbil. Pham Thi My Hanh, 8. C

S třídou jsme jeli autobusem do Čížova a odsud jsme šli Národním parkem Podyjí na Hardeggskou vyhlídku. Po cestě jsme měli za úkol vyplňovat pracovní listy, které jsme dostali od Správy Národního parku. S námi šel průvodce, který nás občas po cestě zastavil a řekl nám něco k místu, kde jsme byli. Výlet se mi moc líbil, krásně jsem se prošel a nadýchal se čerstvého vzduchu. Veselý Jan, 8. C

Dne 25.4.  jsme se vydali se třídou do Národního parku Podyjí. V Čížově jsme přišli ke správě NP Podyjí, kde jsme se zúčastnili prohlídky,  během níž jsme si  prohlédli různé obrázky a druhy dřevin typické pro  NP Podyjí. Poté si nás vyzvedl strážce parku a doprovázel nás k prohlídce krásné přírody NP. Vyprávěl nám o okolní přírodě, chráněných rostlinách i zvířatech. Zaujala mě nejvíce nedotčená příroda.   Prošli jsme se až k rakouskému městu Hardegg,  které je mezi českými a rakouskými hranicemi. Celou cestu nám strážce ukazoval různé druhy zvířat, stromů, květin a turistických značek. Exkurze do NP se mi velmi líbila.   Rajnoha Jakub, 8. C