Den Země v Domě dětí a mládeže se vydařil

21. dubna 2010 proběhlo dopoledne v Domě dětí a mládeže ve Znojmě věnované  Dnu Země a Mezinárodnímu roku biodoverzity. Děti z 2. - 4. třídy znojemských základních škol si užily hry a soutěže na téma ohrožené druhy rostlin a živočichů v České republice a odcházely moudřejší. Na přípravě a průběhu akce se podílela i Správa Národního parku Podyjí.

Pro mnohé byla lákavou příležitostí možnost zasadit si vlastnoručně léčivou bylinku, květinu nebo zasít semínka do nově založeného záhonu, který je prvním krokem v zakládání nových prvků přírodní zahrady v areálu DDM.

Sázely se léčivé byliny i květinySázely se léčivé byliny i květiny

malí zahradníci se opravdu snažili...Malí zahradníci se opravdu snažili...

Spolužáci zatím skládali tvary rostlin z oblázkůSpolužáci zatím skládali tvary rostlin z oblázků

Odměnou ze soutěže byly nejenom obrázky ohrožených druhů a barvy, které měly posloužit k dodělání koláže ve školách. Většina zúčastněných tříd si odnášela také sazenici dubu vypěstovanou z žaludů, které se urodily v Národním parku Podyjí. Dnes už by měly tyto sazeničky zkrášlovat okolí škol. Než z nich ale vyrostou statné stromy, uplyne mnoho let - proto jim přejme příznivé podmínky pro nerušený růst.

Stanovišť bylo celkem šestStanovišť bylo celkem šest

Čaroděj Šedomor střežil ohrožené druhy, ale děti se ho nezaleklyČaroděj Šedomor střežil ohrožené druhy, ale nakonec je musel dětem vydat