Čížovské středisko má nové hřiště, přibude i geologická expozice a návštěvnický okruh

/FOTOGALERIE/ Správa NP Podyjí na jaře dokončila v rámci zlepšování stavu areálu Návštěvnického střediska rekonstrukci vybavení zahrady a traktu před budovou. Dosluhující posezení pro návštěvníky v zahradě pod pergolou bylo nahrazeno novým a pro děti jsme zde vybudovali nové lanové minicentrum. To komunikačně souvisí s posezením "pro dospělé", ale je odcloněno hradbou zeleně, aby větší děti měly možnost hrát si ve "svém světě".

V celodřevěné konstrukci je převažujícím materiálem akát, místní materiál, který má co do trvanlivosti nejlepší vlastnosti. Celý odpočinkový hrací komplex doplňuje služby, které jsou poskytovány návštěvnickým střediskem.

V předpolí budovy střediska jsou jako součást relaxační plochy vybudovány dvě síťové prolézačky ve tvaru hranolu  - pro velké a malé děti. K realizaci záměru byla vybrána firma Tomovy parky. Prvky relaxační a hrací zóny jsou originálním funkčním, tvaroslovným a estetickým řešením, které bylo přijato výhradně pro dané místo. Samozřejmostí je soulad s bezpečnostními normami (dopadové plochy) a existence provozního řádu.

Organizace postupně vylepšuje vzhled a funkci okolí návštěvnického střediska a služby poskytované zájemcům. Vloni bylo dáno do provozu záchytné parkoviště před obcí. U budovy střediska je k dispozici nabíjecí stanice pro elektrokola (ve spolupráci se společností E.on). V blízké době bude dokončena venkovní geologická expozice, doplněna venkovní expozice železné opony, připravuje se vycházkový okruh pro rodiny s dětmi. V sezónním provozu by mělo být i občerstvení pro turisty. Máme zájem, aby středisko poskytovalo služby, které jsou dnes běžným standardem.