Charakteristika slunečního svitu

Počet jasných dnů se zvyšuje s rostoucí nadmořskou výškou. Jejich průměrný počet je v okolí Znojma 39,5 ročně, v západní části NP už 54,2. Rozdíl vzniká především v létě a na počátku podzimu. Zamračených dnů je na západě v průměru 123,8, ve východní části 137,5 ročně.

Průměrné trvání slunečního svitu je v červenci kolem 270 hodin a v prosinci 36 hodin ( Quitt 1984 ).