Cesta do pravěku: V píscích kolem Znojma můžete najít krokodýlí zuby i želví krunýř

Zkameněliny pravěkých zvířat i rostlin odkrývají odborníci i laici již řadu let na jihovýchodě Znojemska. Za tu dobu zde nalezli lastury a mušle třetihorních měkkýšů, části koster krokodýla gaviála nebo mořské sirény. Už tuto sobotu (6. 10.) se na pomyslnou cestu do pravěku můžete vypravit i vy na společné exkurzi Správy Národního parku Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Image
Otisky schránek mlžů v pískovci z Dobšic. FOTO: Jaroslav Šmerda / Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Podyjí dokáže odkrývat stále nové a nové zajímavosti. Mnohá překvapení nás například čekají, podíváme-li se po objektech neživé přírody. Informace o životě a přírodních podmínkách ve vzdálené minulosti nám mohou přinést zkameněliny.

Nálezy zkamenělin nebo podobných pozůstatků po zvířatech a rostlinách, rozšířených v minulosti na území dnešní Moravy, jsou v národním parku poměrně vzácné. Většinu z jeho rozlohy totiž zabírají vyvřelé a přeměněné horniny.

Sedimenty, ve kterých bývají dobré podmínky pro zachování zbytků pravěkých organismů, tu tvoří jen nesouvislý pokryv. Pouze v jihovýchodní části je jejich mocnost větší.  To je také ideální místo pro výskyt fosílií.

Image
Úlomky kostí mořské sirény z jedné ze znojemských pískoven. FOTO: Jaroslav Šmerda / Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Nejrozšířenější zkameněliny, které lze na Znojemsku najít, jsou zástupci reprezentující třetihorní mořské měkkýše. Kromě lastur a mušlí více než stovky druhů měkkýšů se v sedimentech posledního moravského moře nalezly ale i kosti krokodýla gaviála, sirény, želví krunýř anebo například žraločí zuby.

Vedle nálezů zvířecích pozůstatků byly na Znojemsku v jemných píscích a jílech dávného mořského dna objeveny i otisky mnoha druhů rostlin. Na několika místech se z nahromaděných rostlinných pletiv vytvořilo dokonce i lignitové uhlí v takovém množství, že se tu také těžilo.

S četnými paleontologickými nálezy se mohla veřejnost setkat na výstavě Poslední moravské moře, kterou v létě uspořádalo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Jako doprovodný program k právě ukončené výstavě je připravena také terénní exkurze na geologicky zajímavá místa a paleontologické lokality. Exkurze, vedoucí po trase Znojmo - Slup - Jaroslavice - Hrádek - Hevlín - Hrušovany - Břežany - Znojmo, se uskuteční v sobotu 6. 10. Nutné je se ale včas přihlásit u Markéty Frindové ze Správy Národního parku Podyjí (telefon: 515282260, email: frindova@nppodyji_cz

Jaroslav Šmerda, kurátor geologických sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě