Část vřesovišť a luk prokoukne. Dělníci je čistí od náletů

Podyjská vřesoviště, stepní trávníky a louky prochází nyní pravidelnou údržbou. Dělníci je čistí od náletových keřů například u Popic a Havraníků, u Devíti mlýnů, na Hradišťských terasách nebo na louce pod Šobesem. Vytvoří tak prostor pro rostliny a živočichy pro tyto lokality typické.  

„Zásah je zaměřen na přehoustlé porosty náletových dřevin, které je potřeba čas od času proředit. Porosty nejsou odstraňovány kompletně. Na místě necháváme především vzácnější druhy keřů nebo porosty atraktivní pro hnízdění pěvců,“ vysvětlil Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí. Lesní dělníci vřesoviště zbavují především náletových růží, trnek nebo janovce.

I když celková plocha vyřezávaných dřevin se může zdát pro nezasvěceného pozorovatele obrovská, podle našich poznatků jsou zásahy stále příliš mírné. Většina lokalit tak postupně zarůstá. Některé se už změnily v les,“ dodal Stejskal. Ošetřené plochy budou správci parku v následujících letech udržovat pastvou nebo sečením. I tak bude pravděpodobně nutné se na místa po několika letech vrátit a znovu nálety prořezat.

Území národního parku zahrnuje místa, která jsou ponechaná přirozenému vývoji. Jsou to především lesy v jeho první zóně. Naopak vřesoviště, louky nebo stepní trávníky, vytvořené díky staleté hospodářské činnosti člověka, potřebují trvalou péči. Správa Národního parku Podyjí do jejich vývoje plánuje zasahovat i v následujících letech.

Přečtěte si také:
Bagr na kraví hoře otevřel cestu rostlinám pionýrům

&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">