Brslen evropský – Euonymus europaea

Středně velký keř až malý strom 2-8 m vysoký, s přímými výhony, šířící se kořenovými výmladky. Do vysokého věku má hladkou šedou kůru. Plody jsou čtyřhranné, růžové až červené tobolky, světle hnědá oválná semena jsou uložena v oranžovém míšku. Nápadná a pěkná plodenství vytrvávají do zimy.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Euonymus_europaeus_Sturm20.jpg/640px-Euonymus_europaeus_Sturm20.jpg?1524251005930

Kde roste: Brslen upřednostňuje vlhké, živné a zásadité půdy, hojný je i na půdách kamenitých, písčitohlinitých a hlubokých. Dobře snáší stín, ale vyhýbá se vysýchavým podkladům. Je dosti odolný k mrazu. Jedná se o typickou dřevinu lužních lesů, lesních lemů a remízků, roste i podél potoků. Brslen evropský roste roztroušeně po celém území ČR i v Podyjí.

Využití: Jeho dřevo je jemné, husté, pevné a má zajímavou žlutavou barvu. Proto se používalo na drobné řezbářské výrobky jako dýmky, párátka nebo součástky hudebních nástrojů. Kůra kořenů obsahuje gutaperču.

Lidové léčitelství: Brslen není využíván, neboť kůra i semena jsou jedovatá. Otrava se projevuje nevolností, průjmem a studeným potem.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka