Bagr na vřesovišti: pomohl s likvidací starých skládek i ohroženým rostlinám

Několik nákladních aut plných starého odpadu vykopal na začátku prosince bagr na Popických kopečcích u Konic. Správci parku tak odstranili jednu ze starých skládek v Podyjí. Bagr zaměstnalo i podobné místo u Hnanic. Na Mašovické střelnici zase zasypal starou nebezpečnou šachtu.

Bagr u Konic odstranil několik nákladních aut starého odpadu vyváženého v minulosti do jam po těžbě kamene. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Pomocí bagru a nákladního auta se povedlo odvézt staré skládky suti a dalšího odpadu z lokality Feuerberg (součást Popických kopečků) u Konic a U Šárova lesíka nedaleko Hnanic. „Staré jámy po těžbě kamene posloužili našim předkům jako skladiště nepotřebného odpadu. Místa sice postupně zarostla, ale v jejich blízkosti se často objevovaly kusy skla, železa nebo staré cihly. V hromadách odpadu nechybělo ani rozbité nádobí s německými nápisy, které patrně patřilo Němcům žijícím v podyjských vesnicích až do konce války,“ uvedl Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí. Některé hromady se podle něj staly i útočištěm nežádoucích druhů, jako je trnovník akát nebo ostružiník.

Na vybraných místech bylo vytvořeno záměrné narušení v podobě strženého drnu ovsíku a třtiny křovištní. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Likvidací hromad odpadu se navíc vytvořil i prostor pro cenné rostliny a živočichy, kteří osídlují místa s holou půdou. „Na jaře můžeme na obnažených skalkách očekávat například květy divizen, kručinek nebo hadinců. Nahřátý povrch přiláká i spousty hmyzu nebo třeba ještěrek a hmyzožravých ptáků,“ vysvětlil Stejskal. Plocha u Hnanic bude postupně přeměněna na sečenou louku s roztroušenými stromy.

Z kamenů, které se skrývaly v hromadách odpadu, jsme vyskládali jednoduché hromady sloužící jako útočiště hadů a ještěrek. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Na Mašovické střelnici byla pomocí bagru zasypána stará podzemní šachta, kterou zde nechala armáda. „Hluboká šachta s nenápadným otvorem se stávala často smrtelnou pastí pro zvířata. Instalované poklopy zloději často ukradli. Její bezpečnost se tak stále nedařilo zajistit,“ dodal Stejskal.

Akce zaměřené na likvidace starých ekologických zátěží budou pokračovat. Správa národního parku se chystá odstraňovat nepotřebná oplocení nebo třeba hromady betonových sloupků v blízkosti některých vinohradů.