Autem

Území Národního parku Podyjí není pro motoristy přístupné. Vozidla je vždy nutno odstavit v obcích ochranného pásma Národního parku Podyjí a nebo na k tomu určených odstavných plochách v blízkosti veřejných komunikací. Do vlastního Národního parku Podyjí se potom vydejte už pouze pěšky nebo na kole.
  
Mapa parkovacích míst Mapa parkovacích míst (304,45 KB)
  
K hraničnímu přechodu Čížov - Hardegg je zákaz vjezdu motorových vozidel. Silnice je pro motorová vozidla uzavřena již těsně za obcí Čížov. Odstavná plocha pro parkování vozidel je cca 100m před vjezdem do obce. Pro vozidla označená symbolem pro invalidy je povolen vjezd až k rozcestí k Hardeggské vyhlídce.