Archiv tiskových zpráv

1    Následující   ››

Správa Národního parku Podyjí zve na akce oslavující Evropský den parků (tisková zpráva)

Správa NP Podyjí připravila k letošnímu Evropskému dni parků dvě akce. První proběhne 22. května na Novém Hrádku, druhá v tentýž den navečer v Čížovské kapli.

 

Návštěva ministryně Rút Bízkové v NP Podyjí (tisková zpráva)

Ve dnech 23. - 25.4.2010 navštívila Národní park Podyjí ministryně životního prostředí Rut Bízková. Její návštěva se uskutečnila v rámci předem plánovaného výjezdního zasedání sekce ekonomiky a politiky životního prostředí ministerstva.

 

Pozvánka na akce ke Dni Země (tisková zpráva)

Správa Národního parku Podyjí zve všechny milovníky přírody na akce, které pořádá v nadcházejícím víkendu společně s dalšími organizacemi u příležitosti oslav Dne Země.

 

Záchrana starých odrůd ovocných stromů pokračuje (tisková zpráva)

Ze semen moravské jaderničky, odebraných na území ochranného pásma Národního parku Podyjí v roce 2008, byly vypěstovány jabloňové podnože. Pokud počasí dovolí, bude ve středu 7. 4. 2010 založena ovocná školka na pozemcích u nové budovy Lesní správy při Správě Národního parku Podyjí v Podmolí. Zde bude na podnože roubován materiál odebraný ve starých sadech na území parku, později snad i v jeho okolí.

 

Poradní komise Správy NP Podyjí pro výstavbu a územní plánování (tisková zpráva)

Dne 18. března 2010 proběhlo v Návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí v Čížově zasedání pracovní skupiny pro regionální rozvoj Rady NP Podyjí. Hlavním bodem programu tohoto jednání bylo vytvoření poradní komise Správy NP Podyjí pro výstavbu a územní plánování. Na jednání byli představeni přítomní členové poradní komise, byl odsouhlasen jednací řád a dohodnut termín prvního zasedání vzniklé poradní komise.

 

Změna ve vedení Správy NP Podyjí (tisková zpráva)

K 15. březnu 2010 jmenoval ministr životního prostředí Jan Dusík dosavadního ředitele Správy Národního parku Podyjí Tomáše Rothröckla svým náměstkem. Zároveň ke stejnému datu pověřil náměstka ředitele Správy Národního parku Podyjí Petra Vančuru řízením organizace.

 

Zasedání pracovní skupiny pro regionální rozvoj Rady NP Podyjí (tisková zpráva)

Dne 28. ledna 2010 proběhlo v Návštěvnickém centru Správy Národního parku Podyjí v Čížově zasedání pracovní skupiny pro regionální rozvoj Rady NP Podyjí. Hlavním bodem jednání bylo projednání návrhu zásad Jednacího řádu „Poradní komise Správy NP Podyjí pro výstavbu a územní plánování“. Členové pracovní skupiny - starostové obcí - se dohodli se představiteli Správy NP Podyjí na obsahu projednávaného dokumentu a o budoucí funkci potřebného poradního orgánu.

 

Návštěva ministra životního prostředí v Národním parku Podyjí (tisková zpráva MŽP a Správy NP Podyjí)

Ministr životního prostředí Ladislav Miko dnes (18.11.2009) navštívil Národní park Podyjí. Součástí programu dlouhodobě plánované návštěvy bylo setkání s pracovníky vedení Správy NP Podyjí, se kterými projednal aktuální pracovní úkoly, zejména oblasti strategického plánování, ale i aktuální péče o náš nejmenší národní park.

 

Návštěva senátorů v Národním parku Podyjí (tisková zpráva)

Členové výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR navštívili Národní park Podyjí. V rámci této návštěvy jim na úterý 13. října připravila Správa NP Podyjí v čele s ředitelem Ing. Tomášem Rothröcklem celodenní program. Během tohoto programu byli účastníci seznámeni s odbornou problematikou ochrany přírody a krajiny, jakožto i s cíli a posláními NP Podyjí.

 

Setkání pracovníků národních parků Rakouska a České republiky - Dny spolupráce (Hardegg, 8.-9.10. 2009)

Ve dnech 8. a 9. října se konalo mezinárodní setkání pracovníků národních parků Rakouska a České republiky v sídle rakouského Národního parku Thayatal v Hardeggu. Toto setkání bylo uspořádáno u příležitosti 10. výročí vzniku Národního parku Thayatal.

 

Mniszkův kříž obnoven

Dne 13.10. proběhlo slavnostní setkání občanů a zastupitelů městyse Vranov nad Dyjí, členů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a zástupců Ministerstva životního prostředí u Mniszkova kříže u příležitosti obnovy této kulturní památky. K příjemné atmosféře setkání přispěly svým pěveckým vystoupením děti z místní školy.    

 

Návštěva experta Rady Evropy pana Bernarda Jacquata v Národním parku Podyjí

Nezávislý expert vyslaný Radou Evropy, pan Bernard Jacquat (Švýcarsko), pracuje ve dnech 16. až 19.7. 2009 v Národním parku Podyjí. Jeho úkolem je prověřit možnost prodloužení platnosti Evropského diplomu pro chráněná území, který Rada Evropy propůjčila Národnímu parku Podyjí již v roce 2000. Ten je jediným naším národním parkem, který byl takto oceněn.

 

Evropský den parků v Podyjí

Národní parky Podyjí a Thayatal oslaví sté výročí založení prvních národních parků v Evropě

 

Pozor - změny na turistických trasách

Z důvodu vyhlášení I. stupně povodňové aktivity jsou uzavřeny dále uvedené zatopené neprůchodné trasy na území NP Podyjí.  

 

Evropský diplom Rady Evropy pro NP Podyjí

 
1    Následující   ››