|  >

Pruhové značení označující průběh hranice I. zóny NP

Pruhové značení označující průběh hranice I. zóny NP