Lišejníky, pastviny i noční obloha. Srpnové přeshraniční akce v Podyjí a Thayatalu

/AKCE PRO VEŘEJNOST/ Správy národních parků Podyjí a Thayatal na srpen připravily hned sedm společných akcí.  Dozvíte se díky nim spoustu zajímavostí o tomto jedinečném území. Společně se vypravíme na pastviny, budeme pozorovat noční oblohu i prozkoumáme lišejníky. 

Image

Program srpnových přeshraničních akcí Program srpnových přeshraničních akcí (267,02 KB)

Diplom pro Podyjí a Thayatal (4. 8., 5. 8. a 18. 8.)

/ZÁŽITKOVÝ DEN/ Podyjí je ukázka výjimečně zachovalého říčního údolí v zalesněné krajině na hranici s Rakouskem s velkou druhovou pestrostí rostlin a živočichů. Výjimečnost území byla oceněna Evropským diplomem Rady Evropy. Česká republika má 3 držitele Evropského diplomu. Jsou jimi území různé velikosti a rozdílných kategorií ochrany: Národní park Podyjí, Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty a Národní přírodní rezervace Karlštejn. Všem třem územím byl Evropský diplom udělen v roce 2000 a opětovně potvrzen.

Převzetím prestižního Evropského diplomu se Podyjí i Thayatal dostali do významného společenství s takovými oblastmi, jako je např. Bělověžský národní park v Polsku.

Chcete se více dozvědět o přírodní bohatosti území Národního parku Podyjí, vyzkoušet si naše kvízy, skládačky nebo si namalovat tašku? Přijďte s dětmi na náš zážitkový den na břehu řeky Dyje.

Akce se uskuteční 4.8.2022, 5.8.2022 a 18.8.2022, vždy od 10:00 do 14:00 před budovou bývalé celnice Čížov-Hardegg.

Lektoři: Veronika Králová /NP Podyjí/, David Freudl a Lena Weitschacher /NP Thayatal/

Akce vhodná pro rodiny s dětmi.

Akce jsou připraveny v rámci projektu nATCZwork, ATCZ252.

Noční obloha nad Podyjím (2. 8.)

/KOMENTOVANÉ POZOROVÁNÍ/ Hned dvě letní úterý věnujeme noční obloze nad národním parkem Podyjí. Ta je podle odborníků jedna z nejzachovalejších v České republice. Výhled na hvězdy, klidný spánek i přirozenou noční dobu zde neruší až na malé výjimky žádný velký zdroj světelného znečištění. Podobných míst už je v Česku i celé Evropě velice málo. Připravili jsme proto pro vás zajímavé povídání, noční pozorování oblohy a v noci aktivních živočichů.

Akce se uskuteční 2.8.2022 od 21:30 hodin. Sraz účastníků bude v Čížově u Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí.

Součástí večera bude:
Povídání o světelném znečištění
Prezentace digitálního planetária
Přehlídka noční oblohy prostřednictvím astronomických dalekohledů
Lektoři: Ing. Radek Dřevěný, Ing. Martin Škorpík
Akce vhodná pro rodiny s dětmi.

Akce jsou připraveny v rámci projektu podpořeného z Fondu malých projektů. KPF-02-259, Otevřeme oči v Podyjí.

Za oponou pastviny exmoorských koní u Havraníků (13. 8.)

/EXKURZE/ Exmoorští poníci se v Podyjí pasou od května 2018 na dvou pastvinách, u Havraníků a na Mašovické střelnici. Havranická pastvina je tvořena stepními trávníky, vřesovišti a křovinatými biotopy. Asi třetinu pastviny pokrývá smíšený les, který se postupně přidává k pastvině.

Správci pečlivě sledují kapacitu pastviny a hledají optimální pastevní zátěž. Tedy kolik zvířat pastvina uživí, aniž by tlak zvířat ohrožoval citlivá společenstva. Na zbytky lesostepních světlin se šířil akát nebo husté křoví. Společně s koňmi, kteří dokážou dokonale vypást porosty vysokých trav, budou správci parku pokračovat v asanaci suchých borovic, odstraňování invazních akátů injektáží a především v obnově cenných zbytků stepní vegetace.

Chcete vědět více o pastvě na Havranickém vřesovišti? Přijďte na naši exkurzi.
Akce se uskuteční 13.8.2022, od 09:00 do 13:00

Vedoucí exkurze: Robert Stejskal – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9:00 Havraníky, u rybníka na horním konci obce
Trasa: Havraníky – Havranické vřesoviště – směrem k Hnanicím a zpět do Havraníků, cca 5 km nenáročným terénem s návratem do 13:00
Doporučené vybavení: pevná obuv, dlouhé kalhoty, svačina

Akce je připravena v rámci projektu nATCZwork, ATCZ252.

Nenápadní průvodci v přírodě (9. 8.)

/ZÁŽITKOVÝ DEN/ Podyjí je území, které je velmi bohaté na počet druhů nenápadných a všude přítomných lišejníků. V r. 2021 a 2022 se Správy národních parků Podyjí/Thayatal věnují podrobnému průzkumu lišejníků, proto chceme tento neprávem opomíjený svět přiblížit i návštěvníkům území národního parku.

Lišejník je zajímavé a výhodné spojení sinic a hub, každý organismus poskytne něco jiného, co je pro lišejník výhodné. Kdo poskytuje stín, kdo nemá rád přímé světlo? Kolik let roste lišejník? Co nám lišejník může říct o svém okolí?

Chcete se více dozvědět o zajímavém světě lišejníků v Podyjí? Přijďte se na ně podívat zblízka, zkusit si poznávačku, kvízy nebo si poslechnout zajímavosti z jejich života. Přijďte na náš zážitkový den na břehu řeky Dyje.

Akce se uskuteční 9.8.2022, od 10:00 do 14:00 před budovou bývalé celnice Čížov-Hardegg.

Lektoři: Veronika Králová/NP Podyjí/ a Lena Weitschacher /NP Thayatal/
Akce vhodná pro rodiny s dětmi.

Akce je připravena v rámci projektu podpořeného z Fondu malých projektů, Pilotní průzkum biodiverzity lišejníků na území NP Podyjí a Thayatal, KPF.02-270.

Nenápadní průvodci v přírodě (21. 8.)
/EXKURZE, ZÁŽITKOVÝ DEN/ Podyjí je území, které je velmi bohaté na počet druhů nenápadných a všude přítomných lišejníků. V r. 2021 a 2022 se Správy národních parků Podyjí/Thayatal věnují podrobnému průzkumu lišejníků, proto chceme tento neprávem opomíjený svět přiblížit i návštěvníkům území národního parku.

Lišejník je zajímavé a výhodné spojení sinic a hub, každý organismus poskytne něco jiného, co je pro lišejník výhodné. Kdo poskytuje stín, kdo nemá rád přímé světlo? Kolik let roste lišejník? Co nám lišejník může říct o svém okolí?
Chcete se více dozvědět o zajímavém světě lišejníků v Podyjí? Přijďte se na ně podívat zblízka, zkusit si poznávačku, kvízy nebo si poslechnout zajímavosti z jejich života. Přijďte na náš zážitkový den na břehu řeky Dyje.

Akce se uskuteční 21.8.2022, od 10:00 do 16:00 v Nationalparkhaus Thayatal v Hardeggu.

Lektoři: Dr. Franz Berger, Lena Weitschacher /NP Thayatal/
Akce vhodná pro rodiny s dětmi.

Akce je připravena v rámci projektu podpořeného z Fondu malých projektů, Pilotní průzkum biodiverzity lišejníků na území NP Podyjí a Thayatal, KPF.02-270.

Image