25 let Národního parku Podyjí – čtvrtstoletí pro přírodu

V roce 2016 uplyne čtvrtstoletí od vyhlášení Národního parku Podyjí. Se sloganem „25 let Národního parku Podyjí – čtvrtstoletí pro přírodu“ se budeme spolu setkávat celý příští rok. Chceme připomenout nejen, že náš národní park má úctyhodné narozeniny, ale především, že ochrana jeho přírodních a kulturních hodnot má svůj význam.

A akce, na které se můžete těšit? Začínáme v únoru cyklem přednášek „Přírodou celého světa“. Koncem března připravujeme spolu s Jihomoravským muzeem ve Znojmě výstavu „Národní park Podyjí – čtvrtstoletí pro přírodu“. Výstava je koncipována jako putovní a její německou mutaci shlédnou na podzim i návštěvníci rakouského Národního parku Thayatal v Hardeggu. Populární exkurze do terénu s průvodcem budou probíhat opět po celou sezónu včetně akcí společně pořádaných s partnerským Národním parkem Thayatal.

V září se budeme prezentovat v Praze spolu s ostatními správami národních parků Česka na společném setkání v Lichtenštejnském paláci, které zahájí následnou odbornou konferenci věnovanou našim národním parkům na České zemědělské univerzitě. V listopadu se pak uskuteční ve Znojmě odborná konference věnovaná především výsledkům výzkumů v národních parcích Podyjí a Thayatal. Zmíněný výběr akcí nepochybně doplní i některé publikace. Informováni budete včas i prostřednictvím našeho elektronického zpravodaje.