Aktuality

i.kat.-1.misto-autor-3.-5-let-vlastovicko-let-ms-a-zs-pri-fakult.-nemocnici-cernopolni

PŘÍRODA KOLEM NÁS - VÝSLEDKY 23. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

/FOTOGALERIE, VÝSLEDKY 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE PŘÍRODA KOLEM NÁS/ Z téměř třinácti set obrázků a výtvarných děl vybírali letos porotci nejlepší práce v soutěži Příroda kolem nás. Do soutěže se zapojily děti z 131 škol a školek z různých míst...

 
podplamatka-perex.jpg

Podyjí hostí všechny čtyři druhy našich užovek. I tu podplamatou

Užovka podplamatá je dalším zvířetem, s jehož zvyky se můžete seznámit prostřednictvím našeho seriálu Minuty z Podyjí, kterým provází zoolog Zdeněk Mačát. Pro náš nejmenší národní park je  tato užovka typickým druhem. Je totiž vázána na vodní...

 
tesar-obr-perex.jpg

Experimentální veteranizace stromů má pomoci mizejícím druhům hmyzu

Minulý týden Správa NP Podyjí uskutečnila na vybraných lokalitách určených k péči o druhovou a biotopovou rozmanitost zkušební zásah, který lze shrnout pod pojem „veteranizace dřevin“. Cílem tohoto managementového opatření je...

 

Další aktuality

Správa Národního parku Podyjí

Vítáme vás na oficiálních stránkách Správy Národního parku Podyjí. Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy.

Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.

Image

Na rakouské straně pečuje o Národní park Thayatal jeho správa Nationalparkverwaltung Thayatal.

evropský diplom

NP Podyjí je držitelem Diplomu Rady Evropy pro chráněná území

europarc

Správa Národního parku Podyjí je členem Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC

ImageSpolupráce národních parků Podyjí a Thayatal byla oceněna evropským certifikátem Federace EUROPARC