včelojed lesní - Pernis apivorus

všechny formáty | spustit slideshow

Autor: Václav Křivan

včelojed lesní - Pernis apivorus
sýkora koňadra - Parus major sýkora modřinka - Parus caeruleus sýkora uhelníček - Parus ater ťuhýk obecný - Lanius collurio včelojed lesní - Pernis apivorus vlaštovka obecná - Hirundo rustica vlha pestrá - Merops apiaster vodouš bahenní - Tringa glareola vrabec domácí - Passer domesticus vrabec polní - Passer montanus

Album: ptáci