Ústí Fugnitz při povodni 2009

všechny formáty | spustit slideshow

Autor: Petr Lazárek

Ústí Fugnitz při povodni 2009
Dubohabřina Trs dubů v přestárlé pařezině Cínová hora opuštěný meandr Ústí Fugnitz při povodni 2009 Tis červený Suťový les Lípa srdčitá Přibližování dříví potahem Přirozená obnova bukového lesa

Album: Krajina