moták pochop - Circus aeruginosus

všechny formáty | spustit slideshow

Autor: Václav Křivan

moták pochop - Circus aeruginosus
linduška luční - Anthus pratensis luňák červený - Milvus milvus lyska černá - Fulica atra moták lužní - Cyrcus pygargus moták pochop - Circus aeruginosus orel mořský - Haliaeetus albicilla ostříž lesní - Falco subbuteo pěnice pokřovní - Sylvia curruca pěnice vlašská - Sylvia nisoria pěnkava jíkavec - Fringilla montifringilla

Album: ptáci