vodouš bahenní - Tringa glareola

všechny formáty | spustit slideshow

Autor: Václav Křívan

vodouš bahenní - Tringa glareola
ťuhýk obecný - Lanius collurio včelojed lesní - Pernis apivorus vlaštovka obecná - Hirundo rustica vlha pestrá - Merops apiaster vodouš bahenní - Tringa glareola vrabec domácí - Passer domesticus vrabec polní - Passer montanus žluna zelená - Picus viridis zvonek zelený - Carduelis chloris zvonohlík zahradní - Serinus serinus

Album: ptáci