ostříž lesní - Falco subbuteo

všechny formáty | spustit slideshow

Autor: Václav Křivan

ostříž lesní - Falco subbuteo
lyska černá - Fulica atra moták lužní - Cyrcus pygargus moták pochop - Circus aeruginosus orel mořský - Haliaeetus albicilla ostříž lesní - Falco subbuteo pěnice pokřovní - Sylvia curruca pěnice vlašská - Sylvia nisoria pěnkava jíkavec - Fringilla montifringilla pěnkava obecná - fringilla coellebes pisík obecný - Actitis hypoleucos

Album: ptáci