Vítáme vás na oficiálních stránkách Správy Národního parku Podyjí
Logo NP Podyjí
Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.
Nationalparverwaltung Thayatal Na rakouské straně pečuje o Národní park Thayatal jeho správa Nationalparkverwaltung Thayatal.

European Diploma of Protected Areas Národní park Podyjí je držitelem Diplomu Rady Evropy pro chráněná území
Europarc federation Správa Národního parku Podyjí je členem Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC

Transboundary parks

Spolupráce národních parků Podyjí a Thayatal byla oceněna evropským certifikátem Federace EUROPARC

 

Kontakt:

Kontakt: Podrobné kontakty
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5
669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 282 240
Fax.: +420 515 282 241
E-mail: info@nppodyji_cz

Zasílání novinek e-mailem
Co je Podyjské e-listí?    Archiv čísel

Aktuálně z Podyjí

Aktuálně z přírody

krutihlav obecný

 

Velmi brzy letos přiletěli z teplých krajin krutihlavi obecní (snímek z archivu Správy NP Podyjí). Nezaměnitelné táhlé volání, které je charakteristickým zvukem rozkvétajících sadů a zahrad, bylo slyšet již koncem minulého týdne v Čížově. Hlas krutihlava si můžete poslechnout zde: krutihlav obecný (The Internet Bird Collection)

 

 

 

 

 

 

 


Ekofilm_2013_FINAL.gif 

Spolupracují s námi a pomáhají nám


Spolupracují s námi a pomáhají nám:

Canon

Image


 

 

Přihlášení uživatele

Přihlášení uživatele
 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.